20. 7. 2016

A Čante je dnes 17 let! Všechno nej moje milovaná {#emotions_dlg.love}{#emotions_dlg.love} Čante is today 17 years old! Happy birthday sweetie {#emotions_dlg.love}{#emotions_dlg.love}
3. 7. 2016
Klubová výstava, Rakousko, posuzovala paní Moa Persson, (SWE) - parsonka Dreaming Daisy z Jeřeně zvaná Blackie obdžela V1 + CACA. Moc gratulujeme majitelce Jitce Polechové!
Club show, Austria, judge Mrs. Moa Persson, (SWE) - parson female Dreaming Daisy z Jeřeně aka Blackie  obtained EXC1 + CACA. Big congratulations to Blackie´s owner Jitka Polechová!


28. 5. 2016
MVP Litoměřice, rozhodčí paní Alexandra Grygarová – Jiddu de Ghundai získal ve třídě otevřené známku V1 + CAC+ CACIB + CAC ČMKU + BOB a splnil tak podmínky pro udělení titulu ŠAMPION ČR + ŠAMPION ČMKU. Fancy FeeBee z Jeřeně oslavila 20.5. krásných 12 let a v Litoměřicích splnila podmínky pro udělení titulu VETERÁN ŠAMPION ČR ... jsme moc pyšní{#emotions_dlg.love}
International dog show Litoměřice, judge Mrs. Alexandra Grygarová - Jiddu de Ghundai got in open class  EXC1 + CAC+ CACIB + CAC ČMKU + BOB and become CHAMPION CZ and CHAMPION ČMKU. Fancy FeeBee z Jeřeně had her twelfth birthday last week and this Saturday got last BOV needed for the title CZ VETERAN CHAMPION ... we are very proud{#emotions_dlg.love}


8. 5. 2016

Staňkov, Krajská klubová výstava KCHT, posuzovala paní Alena Auerbach, 16 PRT – dnes měla výstavní premiéru naše malá Harriet – Pacolito Proto – a vedla si opravdu báječně, obdržela známku “velmi nadějná 1.” a v závěrečných soutěžích získala 1. místo jako Nejlepší štěně výstavy. Dneska si také naše, téměř 12ti letá, veteránka Fancy FeeBe z Jeřeně dodělala titul VETERÁN ŠAMPION KCHT, takže jsem opravdu spokojení Úžasný
Regional terrier Club show, judge Mrs. Alena Auerbach, 16 PRT – today we have shown for the first time our lovely Harriet – Pacolito Proto – and she did REALLY well. Harriet obtained titles Winner of the puppy class and she also won I. BIS PUPPY. We are so proud of her and thank you Jane Baker for such a sweetheart! Also our almost 12 years old female Fancy FeeBee z Jeřeně won her class and become a KCHT VETERAN CHAMPION. What a Sunday Úžasný30. 4. 2016

MVP Praha, rozhodčí pan Ing. Robert Kanás – 15 PRT
Jiddu de Ghundai získal ve třídě otevřené známku V1 + CAC + CACIB + CAC ČMKU + BOB
International dog show Prague, judge Mr. Robert Kanás – 15 PRT
Jiddu de Ghundai got in open class EXC1. + CAC + CACIB + CAC ČMKU + BOB28. 4. 2016

Teď, když je našim jedinečným psím miminkům téměř pět týdnů a mohu říci, že už snad mají to nejhorší za sebou, bych ráda konečně napsala stručný update. Během těchto pěti šílených týdnů jsem si sáhla na dno svých fyzických i psychických sil, prošla si nespočetným množstvím emocí a pocitů od naprosté bezmoci a bolesti, to když jsme i přes veškerou mou péči a snahu postupně přišli o chlapečka a holčičku z tohoto vrhu, po naprostou euforii, to když nám ve dvě ráno zaťukala na dveře má velmi dobrá kamarádka Ineke Van Kollenburg z Holandska a přivezla nám fenu Izzy, která nám se štěňaty obrovsky pomohla.
Izzy Vicennial of the Hunters Pride bydlí v rodině Martine Van de Mortel a v ch. st. Of The Hunters Pride se nedávno ujala jednoho osiřelého russellího chlapečka, kterého úspěšně odchovala. Proto Ineke napadla spásná myšlenka zapůjčit Izzy k nám jako náhradní mámu. Izzy je naprosto báječná, neuvěřitelně rychle se ujala našich štěňátek, začala je čistit, uklízet, kojit, hrát si s nimi, zkrátka velmi nadšeně převzala většinu všeho, co jsem dosud dělala já. Protože Izzy nemá dost mléka, ke štěňátkům pouštím také Jolie, která je stále neochotně a pod mým dohledem kojí. Naštěstí štěňata už pomalu začínají sama jíst a já si mohu dovolit nějaký ten spánek na víc a kochat se tím, jak krásně dělají vše to, co se jinak děje automaticky – jak bez problémů kakají, jak si úžasně hrají, jak jsou nádherná a akční... zkrátka konečně si pomalu vše užívám, přestávám se o ně bát a naše rodina se po dlouhých pěti týdnech vrací do zaběhlých kolejí. Třem psím klukům Rovenským se u Darina Dvořáková daří také výborně a my moc a moc děkujeme všem za podporu a pomoc a také za Vaše milé telefonáty a zprávy {#emotions_dlg.love}

Now, when our wonderful puppies are almost five weeks old, and I can say that the worst is hopefully behind us, I would finally like to write a short update. During those five crazy weeks, I've reached the bottom of my physical and mental strength, having gone through innumerable feelings and emotions from helplessness and heartbreak, that's when we, despite all my care and effort gradually lost a boy and a girl from this litter, after the overwhelming euphoria that when one of my very best friends Ineke Van Kollenburg from the Netherlands knocked on our door at two in the morning and brought us Izzy, which immensely helped us with our puppies.
Izzy Vicennial of the Hunters Pride lives in the family of Martine Van de Mortel and in the kennel Of the Hunters Pride she recently took care of one jrt orphan boy and did a great job at that, which led Ineke to the idea to lend Izzy to us as a substitute mom for our pups. Izzy is absolutely wonderful, she almost instantly adopted our puppies, began to clean them, clean after them, breast-feeding them, she plays with them, shortly to say very enthusiastically took over most of what I had to do until then. Because Izzy does not have enough milk for the puppies I still let Jolie to the pups and she is reluctantly breastfeeding under my supervision... Fortunately, the pups are slowly beginning to eat alone, and I can afford to sleep a bit more and enjoy how beautifully they do things that otherwise work naturally – how they perfectly poop, how wonderfully they play, how beautiful and special they are... just finally I am starting to enjoy the whole “thing”, I do not have to worry that much about them and my family is finally coming back to its normal life. Three Rovensky´s puppy boys living with the Dvořák´s family also doing very well and a huge thanks to all of you all for your support and help and for your kind messages and phone calls {#emotions_dlg.love}15. 4. 2016

Our Pacolito Harriet – She took a boat, she took a train, she took a car and finally a plane - to get all the way to our home and Pacolito Proto is finally with us. She is all we have hoped for and huge thanks goes to Jane Baker Pacolito Parsons and Martin Baker her breeders and to Ineke Van Kollenburg who helped us to fetch her and took good care of her for several days. Thank you!26. 3. 2016

Dnes spatřilo světlo světa, poněkud nelehkou cestou, devět naprosto jedinečných psích miminek. Naše Jolie díky přeplněné děloze nebyla schopná tlačit a museli jsme tedy vyrazit na veterinu. Bohužel ani injekce oxytocinu nevyvolala správné stahy, takže se štěňátka musela narodit císařským řezem. Mé velké poděkování patří MVDr. Míša Balková MVDr. Radkovi Novákovi, díky kterým máme 7 nádherných kluků a 2 úžasné holčičky. Nejtěžší chlapeček vážil 240 g a nejlehčí 168 g, takže žádní skřítkové to ani náhodu nebyli. Jolie si zatím bohužel myslí, že ti drobečci rozhodně nepatří k ní a že kompletní péči o ta hemžící se stvoření s díky přenechá mé osobě. Takže již od soboty každou 1,5 hodinu dnem a nocí štěňátka čistím, Jolie je pod mou kontrolou stále nedobrovolně kojí a já už přestávám rozlišovat noc a den a vše se slívá do neustále opakujících se kojících a čistících šicht. Další obrovské poděkování patří Darině Dvořákové, majitelce Jumpy Joy z Jeřeně, sestry Jolie. Jumpy porodila 4 krásné chlapečky a jen o den dříve než Jolie. Darino, Tvůj nedělní telefonát o ztrátě jednoho z Jumpyných dětí a Tvůj spásný a nesmírně milý návrh vzít si k sobě tři z našich štěňátek, mě opravdu dostal a já tímto strašně děkuji! Manžel tedy podnikl rychlou cestu z chalupy na Šumavě do Brna, kde na naše tři nejsilnější kluky čekal Dariny manžel se sváčou a odvezl je do Fulneku k tetě Jumpy. Jednodenní štěňátka tedy procestovala více než 400 km a stálo to za to! Tetička Jumpy naše Rovenské kluky přijala nádherně a soužití s kluky Dvořákovými je bezproblémové :o) Všech devět ratolestí pěkně přibývá na váze a teď už jen doufáme, aby se Jolie brzo rozsvítilo a mě nekleplo ...

Today nine stunning pup babies saw the light of this world. Delivery was more complicated than we thought as Jolie´s uterus, absolutely full with pups, was not able to contract and therefore we urgently had to seek vet’s assistance. Unfortunately, even after injections of oxytocin, there were no contractions and Jolie did not even indicate to push, so that the puppies had to be born by caesarean section. My huge thank you goes to MVDr. Míša Balková and MVDr. Radek Novák, as it is thanks to them that we have 7 beautiful boys and 2 amazing girls. The heaviest baby boy weighed 240 g and the lightest one 168 g, so these pups were no dwarfs for sure. Unfortunately Jolie thinks that these little ones definitely do not belong to her and that the complete care of these teeming creatures is to be done by me, of course. So since Saturday every 1,5 hour day and night I am cleaning the puppies, Jolie is breastfeeding them under my strict supervison and under a little bit of controlled pressure from my side and I am slowly turning into a zombie living in feeding and cleaning cycles. Another huge thank you goes to Darina Dvořáková, owner of Jumpy Joy z Jeřeně, a sibling of Jolie. Jumpy gave birth to four beautiful boys and just a day before Jolie had her litter. Darina, your call on Sunday about the loss of one of Jumpy´s kids and your immensely kind proposal to take three puppies from Jolie and give them to Jumpy really got me! A million thanks to you. So within an hour my husband took three strongest boys and drove from our cottage in Sumava to Brno, where Darina´s husband was waiting for the boys with a snack and he drove them to Fulnek to auntie Jumpy so in total the day-old pups travelled more than 400 km and it was worth it. Auntie Jumpy beautifully adopted our boys and they are nicely gaining weight and all 9 lovely puppies are doing just great. So now we hope that Jolie will soon realise her mother’s role and duties and I dont lose my sanity before that.6. 3. 2016
MVP Graz, Rakousko, posuzovala paní Tiina Taulos, (FIN) - parsonka Dreaming Daisy z Jeřeně zvaná Blackie zabodovala a obdžela V1 + CACA + CACIB + BOB. Moc gratulujeme majitelce Jitce Polechové!
IDS Graz, Austria, judge Mrs. Tiina Taulos (FIN) - parson female Dreaming Daisy z Jeřeně aka Blackie did really well and obtained EXC1 + CACA + CACIB + BOB. Big congratulations to Blackie´s owner Jitka Polechová!


5. 3. 2016
Klubová výstava (bez zadání titulu KV) České Budějovice, rozhodčí pan ing. Zbyněk Kubík,  36 JRT a 21 PRT – JRT Seven Roman Hills di Sutri získal ve třídě vítězů známku V1 + CAC + CC + BOS. PRT Jiddu de Ghundai obdržel ve třídě otevřené známku V1 + CAC + CC a babička Fancy FeeBee z Jeřeně dostala známku V1 + CCV + BOV.
Terrier Club show České Budějovice, judge Mr. Zbyněk Kubík, 36 JRT and 21 PRT – JRT Seven Roman Hills di Sutri got EXC1. + CAC + CC + BOS. PRT Jiddu de Ghundai obtained EXC1. + CAC + CC and our Fancy FeeBee z Jeřeně got in veteran class EXC1 + CCV + BOV.
Fancy FeeBee z Jeřeně


3. 3. 2016
Jolly Jay z Jeřeně alias Boh, sestra naší Jolie, byla nedávno vystavena na dvou italských výstavách s krásným výsledkem res.CAC + CAC + res. CACIB + CACIB. Moc gratulujeme Francesce Scorze z italské ch. st. Touchstar!
JRT Jolly Jay z Jeřeně aka Boh, sister of our Jolie, was recently twice shown in Italy and with a very good results. Boh got res.CAC + CAC + res. CACIB + CACIB. Our big congratulation to Francesca Scorza from Touchstar kennel!


7. 2. 2016
MVP Brno, posuzovala paní Kremser Brigita - na své první výstavě získala parosnka Dreaming Daisy z Jeřeně alias Blackie známku V1 + CAC. Moc gratulujeme majitelce Jitce Polechové!
International dog show Brno, judge Mrs. Kremser Brigita - today was the first show of parson female Dreaming Daisy z Jeřeně aka Blackie, she did very well and got EXC1 + CAC. Congratulation to her owner Miss. Jitka Polechová!


1. 2. 2016
Dostali jsem fotky parsona Digging Deana z Jeřeně aka Quida. We have received some pictures of PRT Digging Dean z Jeřeně aka Quido.


31. 1. 2016

Ve středu 27. 1. 2016 se náš parson Jiddu de Ghundai stal podruhé tatínkem, musím však podotknout, že když nám paní Voncová sdělila, že se její fence ( Cherr z Kostelce od Jihlavy) narodilo deset malých trikolórních dětí, nevěřila jsem svým uším!! Přiznám se, že jsem o takové nadílce za celou dobu co se věnuji russellům opravdu neslyšela. Cherr rodila doma bez pomoci veterináře a všem, 6 úžasným klukům a 4 rozkošným holčičkám, se daří báječně a pěkně přibývají na váze. Přejeme celé velké rodince a to jak dvou tak čtyřnohé, hodně sil do začátku, pevné nervy s postupně rostoucími zločinci a hlavně ty nej a nej páníčky {#emotions_dlg.love}
On Wednesday 27. 1. 2016 our parson boy Jiddu de Ghundai has become for the second time daddy, but have to admit that this time I could not believe my ears to what Mrs. Voncová told me . Her female Cherr z Kostelce od Jihlavy delivered 10 cute healthy tricolor pupps all by herself and within a few hours. The whole litter of 6 wonderful boys and 4 sweet baby girls is doing just well. Have to say that I have never heard of such a big litter before. I would love to wish the whole family lots of energy to the start, strong nerves with gradually growing four legged monsters and especially the best possible owners for all of them {#emotions_dlg.love}

 29. 1. 2016

Spustili jsme novou podobu našich stránek, které nám vytvořila Lucie Skopalová (tvorba www & fotografování). Stránky se budou postupně plnit, proto prosím omluvte nedostupnost některých odkazů. Budeme potěšeni, když nám zašlete fotky russellů "z Jeřeně", které zde rádi uveřejníme. 

We have got new homepage which was made by Lucie Skopalová. We will slowlly complete all the sections so we are sorry as some sections are not working yet. We will be pleased if you will send us new pictures of our "z Jerene" kids and we will be happy to place them on our new web.12. 1. 2016

Dnes jsem dostali milý pozdrav od parsona Flinta (Fascinating Flint z Jeřeně), který je bratrem naší FeeBee a v letošním roce oslaví úžasné 12 narozeniny Usmívající se
Today we have received nice email from PRT Fascinating Flint z Jeřeně who is a litter brother of our Fancy FeeBee. The whole litter F will soon celebrate their amazing twelfth birthday Usmívající se9. - 10. 1. 2015

MVP Norimberk, Německo, posuzoval pan Walter Jungblut (DE) – v sobotu Seven Roman Hills di Sutri získal V1 + CAC KfT + CAC VDH + CACIB + BOB + TITUL ALPENSIEGER a splnil tak podmínky pro získání titulu MEZINÁRODNÍ ŠAMPION KRÁSY.
V neděli se konala Klubová výstava, kterou posuzoval pan Rainer Jacobs (DE) a Sevenek získal ve třídě vítězů známku V1 + CAC KfT + CAC VDH + VÍTĚZ KLUBOVÉ VÝSTAVY. Moc děkuji za prima společnost Eva Peclová, byl to bezva víkend Úžasný
CACIB show Nürnberg, Germany, judge Mr. Walter Jungblut (DE) – Seven Roman Hills di Sutri got on Saturday EXC1. + CAC KfT + CAC VDH + CACIB + BOB + TITLE ALPENSIEGER and fulfilled conditions for becoming an International Champion of Beauty. On Sunday was held Terrier Club show, judge was Mr. Rainer Jacobs and Seven got EXC1. + CAC KfT + CAC VDH + WINNER OF THE TERRIER CLUB SHOW. Thank you very much to Eva Peclová for a wonderful company Úžasný12. 12. 2015

2. Vánoční krajská výstava KCHT v Praze, rozhodčí: Alexandra Grygarová

Dnes měl výstavní premiéru náš malý parson R2 – Easy Ethan z Jeřeně, který v konkurenci dalších šesti krásných dorostenců získal známku VELMI NADĚJNÝ 1. a v závěrečných soutěžích mě učinil nesmírně pyšnou, protože se v soutěži o NEJLEPŠÍ DOROST VÝSTAVY umístil na úžasném prvním místě!

Výstavní premiéru měla v podstatě i naše 11,5 letá veteránka Fancy FeeBee z Jeřeně a poněvadž stále vypadá báječně, "vytáhla" jsem ji po dlouhých 7 letech výstavního zahálení zase do kruhu. FeeBee z toho byla evidentně nadšená a obdržela známku V1 + VÍTĚZ TŘÍDY + CCV a krásný posudek {#emotions_dlg.love}

2. Xmas Terrier Club show KCHT - Praha, judge: Alexandra Grygarová

Today we took for the first time to the show our little parson male R2 – Easy Ethan z Jeřeně who was shown with 6 other lovely males in puppy class and got VERY PROMISING 1. and he made me even more proud in the afternoon as he was also THE BEST PUPPY OF THE SHOW!

Show premiere had actually also our veteran female Fancy FeeBee z Jeřeně who is still, at the age of 11,5, looking great so I brought her into the ring after a 7 years of resting again. FeeBee was really happy about that and got a very nice report + EXC1. + CLASS WINNER + CCV

 

 Easy Ethan z Jeřeně3. 11. 2015

Příjemná podzimní procházka s Dreaming Daisy z Jeřeně alias Blackie. Lovely autumn walk with Dreaming Daisy z Jeřeně aka Blackie.1. 11. 2015 - 2 x CACIB Praha (CZ)

Jiddu de Ghundai obdržel po oba dva dny V1 + CAC + CACIB + CAC ČMKU + BOB + VÍTĚZ PRAHY 2015 a splnil si tak podmínky pro udělení titulu JUNIOR ŠAMPION ČRJiddu de Ghundai obtained both days Ex. 1 + CAC + CACIB + CAC ČMKU + BOB + PRAGUE WINNER 2015 and become CZ JUNIOR CHAMPION.

 

Náš JRT odchov I am Charming Isabell z Jeřeně získala ve třídě šampionů V1 + CAC + CACIB + CAC ČMKU Usmívající se JRT I am Charming Isabell z Jeřeně got in champion class EXC1. + CAC + CACIB + CAC ČMKU.30. 10. 2015

Eternal Elis z Jeřeně S vyplazeným jazykem24. 10. 2015

Třídenní výstava Bratislava, SK

Seven Roman Hills di Sutri získal 3xV1 + 3xCAC + 1xCC + 2xCACIB + 2xBOB a stal se tak ŠAMPIONEM SLOVENSKA !! 

Three days show in Bratislava (SK) - Seven Roman Hills di Sutri got 3xEXC1. + 3xCAC + 1xCC + 2xCACIB + 2xBOB and become SK CHAMPION !!15. 10. 2015

Dostali jsem krásné fotky Elegant Evee z Jeřeně. We have received some lovely pictures of Elegant Evee z Jeřeně.3. 10. 2015

Krajská klubová výstava teriérů Litoměřice, posuzovala paní Olga Hrabáková, 16 PRT - Jiddu de Ghundai získal v mezitřídě známku V1 + VÍTĚZ TŘÍDY. 

Regional terrier Club show Litoměřice, judge Mrs. Olga Hrabáková, 16 PRT - Jiddu de Ghundai got in intermediate class EXC1 + CLASS WINNER.15. 9. 2015

Létající Dreaming Daisy z Jeřeně alias Blackie. Dreaming Daisy z Jeřeně aka Blackie is flying Úžasný29. 8. 2015

MVP Mladá Boleslav, rozhodčí paní Alena Auerbach

Náš JRT Seven Roman Hills di Sutri získal ve třídě šampionů V1 + CAC + CACIB + CAC ČMKU + BOB a splnil tak podmínky pro titul GRAND ŠAMPION ČR. Jamming Jolie z Jeřeně si ze třídy otevřené odnesla známku V1 + CAC + res. CACIB a parson Jiddu de Ghundai získal ve třídě mladých známku V1 + CAJC + BOJ a BOB.

International dog show Mladá Boleslav, judge Mrs. Alena Auerbach

Our JRT Seven Roman Hills di Sutri got in champion class EXC1. + CAC + CACIB + CAC ČMKU + BOB and thanks to that finished his GRAND CHAMPION title. Jamming Jolie z Jeřeně obtained in open class EXC1. + CAC + res.CACIB and our sweet young parson Jiddu de Ghundai got in youth class EXC1. + CAJC + BOJ + BOB.

Seven Roman Hills di Sutri23. 8. 2015

Krajská klubová výstava teriérů, rozhodčí pan Dalibor Smékal

Seven Roman Hills di Sutri a Jamming Jolie z Jeřeně obdrželi V1 + Vítěz třídy + Krajský vítěz + CC a parson Jiddu de Ghundai získal ve třídě mladých známku V2.

Regional Terrier Club show, judge Mr. Dalibor Smékal

Seven Roman Hills di Sutri and Jamming Jolie z Jeřeně both got EXC1 + Class winner + Regional winner + CC and our parson Jiddu de Ghundai got EXC2.

Jamming Jolie z Jeřeně20. 7. 2015

Krásné 16. narozeniny má milá Čante! Jsi součástí mého života už tak dlouho, vždycky jsme si to náramně užívaly a nikdy jsme se spolu nenudily. Dokonce i teď pečlivě dbáš na mou fyzičku, když se třeba v tichosti ztratíš na naší zahradě, kterou tak důvěrně znáš a já tě musím najít, zachránit a přivést domů. Nebo když ráno při vstupu do kuchyně bruslím celou místností ve tvé obrovské louži, protože musíš chodit čůrat snad tisíckrát za den. Snaživě pečuješ i o rozvoj mé šedé kůry mozkové, neboť už si více slepá než hluchá, takže jsem vymyslela tobě už tak známé posunky, které doprovázím boucháním na dveře či tleskáním a ty nadšeně poslechneš a běžíš anebo když každý den přemýšlím kdy a jak ti rozdělit granule, protože zapomínáš, že si už jedla a hlasitě se toho dožaduješ ... :o) ALE Čante neboj, dříve nebo později nás to čeká všechny a v mých očích jsi a stále budeš ta mladá, krásná, milá, elegantní, chytrá, bláznivá a neuvěřitelně rychlá a náruživá odpůrkyně koček, můj první milovaný pes a splněný dětský sen!! Takže VŠECHNO NEJLEPŠÍ ještě jednou a prosím, buď tu ještě móc dlouho ...

Happy 16.th birthday my dearest Cante! You have been along my side for so long and we have always had fun. Even now we have, you keep my mind fit as you are more blind then deaf so I had to develop a special sign language plus banging on the door and clapping or I have to think when and how to devide your daily portion as you usually forget that you had your meal. You keep my body fit too when you get quietly lost in our garden which you use to know so well and I have to come and rescue you or when I slide through our kitchen on your huge puddle as you need to pee a thousand of times a day :o) BUT Cante do not worry we all will be the same one day, in my eyes you are still my young, sweet, elegant, clever, fast and furious cat hunter who is my first beautiful dog and fulfilled childhood dream!! So HAPPY BIRTHDAY once again and please stay with me for a lot longer ...« | 1 2 | »