Zásady naší chovatelské stanice/Principles of our kennel


 
• Pro chov využíváme jen zdravé psy.
Všichni naši psi jsou testovaní na luxaci kolenní čéšky, dědičné oční vady, PLL, LOA + SCA a rovněž děláme testy na hluchotu. V ČR nejsou zdravotní testy při zařazování jedince do chovu vyžadovány, ale mnozí chovatelé je již naštěstí celkem běžně dobrovolně dělají.

Nebezpečí podceňování zdravotních testů tkví v tom, že někteří ocenění psi pyšnící se mnoha tituly pak mohou mít dědičnou vadu, o které jejich chovatel buď neví nebo se tím jaksi zapomene pochlubit, a tak se tyto zdravotní vady přenášejí do dalších pokolení.

Poznámka: Naše první fena PRT Čante trpí nekrózou kyčelního kloubu (LCP), mezi její možné příčiny patří porucha v krevním zásobování hlavice, trauma, opakovaná mikrotraumata, nutriční vlivy a v neposlední řadě vlivy genetické. Po zjištění této diagnózy jsme Čante vyřadili z našeho chovatelského programu a stala se naším domácím mazlíčkem. U naší druhé fenky Fíny, která byla současně naším prvním PRT importem, se projevila během dospívání těžká alergie, která se také považuje za dědičnou. Byla proto rovněž vyřazena z našich chovatelských plánů a našli jsem ji báječnou milující rodinu. Od roku 2000 jsme do ČR importovali několik nadějných jedinců z různých zemí světa (Austrálie, Belgie, Dánsko, Holandsko, Finsko, Francie, Itálie, Německo, USA, Velká Británie), bohužel někteří ale nemohli být zařazeni do chovu a to převážně kvůli zdravotním problémům jako luxace pately či alergie nebo neodpovídali standardu tím, že neměli korektní kohoutkovou výšku nebo byli bázliví či nesplňovali chovné podmínky KCHT tím, že jim chybělo více zubů a nebo nesplňovali naše osobní přísná chovatelská kritéria. Ani jeden z těchto dovezených pejsků nebyl prodán dál, ale všichni do jednoho byli umístěni do pečlivě vybraných rodin, kde mají své milované domovy a šťastně tam žijí až dodnes.

• We use only healthy dogs for breeding!
All of our dogs are checked for patella luxation, hereditary eye disease, PLL, LOA + SCA and we also BAER test our dogs. Our first PRT, Čante, was diagnosed with Legg Claves Perthes (LCP). She is now neutered and become a familly pet who brilliantly passed an exam for the fox hunting. Our second female Fina who was our first import had to be excluded from breeding as well because she is suffering from a heavy allergy. For some breeders, not checking for hereditary disease is obviously about not wanting to know so they don´t have to take any drastic measures to perhaps stop using some dogs who are succesful in the show ring. Since the year 2000 we have imported quite few promising dogs from abroad (Australia, Belgium, Denmark, Holland, Finland, France, Italy, Germany, USA, Great Britain) but unfortunately some of them had to be excluded from our breeding program mainly because of some health problems such as patella luxation or allergy or they didn´t grew up correctly according to the standard such as too high in the whiter or to shy or they had some missing teeth which is against the KCHT rules either they did not comply to our strict personal breeding rules. Non of these imported dogs were soled but all of them were placed into a carefully chosen family where they happily live beeing loved and spoiled until today.


 
• Nikdy bychom nechovali na bázlivém nebo agresivním jedinci.
Povaha je pro zdravý vývoj a život psa jakožto "člověčího" partnera neméně důležitá jako jeho zdraví. Russellové jsou všeobecně velice veselí a přátelští psi. Štěňátka jsou odchovávána u nás doma, uprostřed veškerého rodinného dění a k novým majitelům odcházejí nejdříve v osmém týdnu života. Jistě se každý smíří se skvrnkou na „nesprávném“ místě nebo jiným typem srsti, ale velmi těžko se žije se psem, který povahově či temperamentem „nepasuje“ do jeho rodiny !! A proto preferujeme výběr štěněte až mezi 5 – 6 týdnem věku, kdy jsou již patrné jeho vlastnosti.

• We would never use a shy or an aggressive dog for breeding.
A good disposition is of the utmost importance in a dog. PJRT are for the most part lucky in that respect. Our puppies are properly socialised and live in our living room with us and other dogs. They go to their new owners after they are 8 weeks old, they are well socialized, vaccinated, dewormed, microchiped , they get a lots of presants for the smooth start at their new families, they have FCI pedigree, EU pet passport and of course a buying agreemant.

 

Vždy se snažíme najít pro své feny s ohledem na jejich budoucí potomstvo co nejvhodnější psy a neváháme dojet za krycím psem i několik tisíc kilometrů.
• We always do our best to find a suitable dogs for our bitches and we dont minde to travel because of that more then a thousand kilometers. 


 
Nikdy bychom neprodali chybné štěně, ať už fyzicky nebo povahově, netajíme chyby jež jsou nám známé a které mají naši chovní psi nebo odchovaná štěňátka.  Nedozvíte se, že se vašemu novému pejskovi to jedno varle cestou asi někam schovalo nebo že jste vaší nové fenečce tu tlapku asi cestou skřípli do dveří od auta... Nechceme přenášet do psího světa typicky lidské manýry - do nebes vyzdvihovat (někdy i pochybné) klady a urputně tajit (mnohdy nesmyslně) zápory a vady. Kupujete-li štěně od nás, můžete si být jisti, že pokud se po předání štěněte vyskytne jakýkoliv problém, se kterým se na nás obrátíte, využijeme všech našich zkušeností k jeho vyřešení.  Štěně si od nás odnesete spolu s kupní smlouvou, FCI rodokmenem, platným mezinárodním očkovacím průkazem, kopiemi zdravotních testů jeho rodičů a jeho předků, štěněčím balíčkem a naším manuálem o výchově a výživě štěněte.
• We would never sold a faulty puppy - wheather type of bite or conformation - and pretend that there is nothing wrong with it. We never keep quiet about any faults we know about on our own stud dogs neather on our home bred puppies. We have heard some dreadfull stories of "breeders" selling puppies with serious faults as stud dogs or "breeders" who sold a puppy at 6 weeks of age… If you buy a dog from us, you can be surre that we will take any problem seriously and for the whole life of your dog we will be here for you, prepare to help or give an advice. Besides the puppy you also get a buying contract, FCI pedigree, valid pet passport, copies health tests, puppy packet and our manual about haw to train and feed your puppy.


 
• Snažíme se být se všemi lidmi, kteří od nás mají štěně v kontaktu. Po celý život Vašeho psa budeme Vám i jemu kdykoliv k dispozici. Všichni naši dosavadní majitelé jeřeňských dětí jsou dobrými pány pro své Russell teriéry a oni naopak svým pánům oddanými kamarády.
• We are trying to be in contact with all owners of our puppies, they all are nice people and good leathers of their „ z Jeřeně babies“ and so Russell terriers are good and loving friends to them. 


 
• Věřte nám, že bychom si raději všechna štěňata nechali, než je prodali nesprávným lidem. Odmítli jsme prodat štěně lidem, kteří ho chtěli umístit do kotce nebo boudy s omezeným pohybem a bez kontaktu s člověkem nebo kteří nám nechtěli sdělit, kam ho umístí a proč si ho berou nebo člověku, který pro své pracovní vytížení několikrát odsunul termín jeho odběru.
• We would rather keep an entire litter than sell a puppy to the wrong people! We have refused to sell a puppy to a place where it would be dumped in a kennel, we have refused to sell a puppy to people who didnt want to answer our questions or we have refused to sell our puppy to a man who postponed the time of its delivery several times.